0%
  • Gezdigeziyor ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

Gezdigeziyor ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

Karmi Turizm Seyahat Acentesi 1997 yılında Antalya’ da kurulmuş ve Turizm sektöründe uzun yıllar başarılı operasyonlara imza atmıştır. 2014 yılında Kurumsal kimliğe kavuşmuş ve Karmi Turizm Seyahat Acentacılığı ve Danışmanlık Tic. A. Ş. adını alarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Faaliyetlerimiz arasında, Otel İşletmeciliği, Otel Rezervasyonları, Uçak Bileti Satışı, Yurt içi Turlar, Yurt dışı Turlar, Bayii Toplantıları, Kongre Organizasyonları, Gemi Turları, Vize İşlemleri ve Araç Kiralama Hizmetleri bulunmaktadır. Ayrıca Eğitim alanında da Yurt Dışı Üniversite ve Dil Okullarına öğrenci göndermektedir. 2019 yılından itibaren yapacağımız yatırımlarla, Türkiye’ nin Tatil, Turizm ve Seyahat alanında Lider Tur operatörlerinden biri olmayı hedefliyoruz. Bu amacımızdan hareketle Bireylerin bu alanda küçük birikimleri ile büyük işler başarılabileceğine olan inancımız ile geniş kitlesel katılımlı projeler üretiyoruz. Yapacağımız yatırımlarda sizlerin de katkıları bizleri güçlendirerek hedefimize birlikte ulaşmamızı sağlayacaktır. 2017 Yurt içi ve Yurt dışı tatil pazarı toplam 30 Milyar $ civarındayken 2018 yılı için 35 Milyar $ civarında olacağı öngörülmektedir. Sektördeki karlılığın oldukça yüksek olmasından dolayı Turizm sektöründeki yatırımlar her yıl ciddi bir büyüme göstermektedir. Yakın zamanda www.gezdigeziyor.com adlı site üzerinden otel rezervasyonları, Yurt içi, Yurt dışı Turlar, Gemi Turları ve Uçak bileti satışı başlayacaktır. 2019 yılı içerisinde Turizm sektöründe ( öncelikle Oteller ) Blockchain teknolojisinin kullanımına yönelik yazılımlar üretilerek otellere sunulacaktır. 2019 yılında oluşturacağımız acente alt yapısı ile alt acentelik vererek kendi ürünlerimizin satışını organize etmeyi planlıyoruz. Ayrıca Kitlesel Fonlama yöntemi ile Turizm ve alt sektörlere yönelik hazırlanan projelere destek verecek bir Platform kuruyoruz. Daha birçok proje bu süreçte hayata geçirilerek düşük yatırım maliyetli ve yüksek getirili alanlara yapılan bu yatırımlar şirketi ciddi anlamda büyütecektir.2020 yılında ise Antalya Bölgesinde Otel alımı yaparak kendi otelimizin de işletmeciliğini yapmayı hedefliyoruz. Geçmiş yıllarda Turizm ( Otel, Restaurant, Cafe, Uçak bileti ve gemi turları v.b. ) sektöründe para yerine Travel Cheque ( Seyahat Çeki ) kullanımı oldukça yaygındı. Bilindiği gibi Blockchain teknolojisinden yararlanarak günümüzde kripto para üretilmektedir. Bizler de Turizm Sektöründe kullanılmak üzere kripto para üretimi yapabilecek alt yapıyı oluşturmak için ciddi yatırımlar yapmaktayız. 2019 yılında Turizm sektöründe kullanılmak üzere kripto para üretimi gerçekleştirilecektir. 2019 yılında sektöre kazandıracağımız kripto para ile önce Türkiye daha sonra Dünya pazarında kullanımını yaygınlaştıracak iş ortaklarımız ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

 

KVK Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Karmi Turizm Sey. Ac. Dan. Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.

1. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Karmi Turizm Sey. Ac. Dan. Tic. Ltd. Şti.  olarak, kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle şubelerimiz ve acentalarımız, çağrı merkezimiz, tedarikçi veya partner firmalar tarafından veya internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta, kullanılmakta, işlenmekte, saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, Karmi Turizm tarafından sunulan yurtiçi veya yurtdışı hizmetlerden sizleri faydalandırmak için üçüncü kişi tedarikçi firma ve/veya partner firma ile anlaşmalar yapmakta ve adınıza hizmet sunumuna yönelik kayıtlar oluşturmaktadır. Seyahatiniz ile ilgili Karmi Turizm konaklama, ulaşım, seyahat hizmeti kapsamında alınan sağlık verileri, yer hizmetleri, vize başvuru süreçlerinin yürütülebilmesi ve sigorta şirketleri ile ilgili bilgileri gereklilik halinde paylaşmaktadır. Karmi Turizm tarafından sunulan hizmetin kalitesini arttırabilmek, talep ve şikayetlerin yönetilmesi, talep etmiş olduğunuz hizmete dair faaliyetler, indirimler ve kampanyalar, özel teklifler gibi amaçlarla paylaşılmaktadır. Tabela acentalarımız ve sistem acentalarımız vasıtası ile Karmi Turizm’in ürün ve hizmetlerinden yararlanmanız halinde tabela acentalarımız ve sistem acentalarımız tarafından kişisel verileriniz toplanabilir.

2. Kişisel Verilerin Hukuki Süreçleri

Kişisel verileriniz her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Karmi Turizm olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda, Karmi Turizm sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirebilmesi, ürün ve hizmetlerimizden memnuniyetinizin ölçümü, hizmet ve ürünlerimizden ve promosyon faaliyetlerimizden bilgilendirilmeniz, hizmet ve ürünlerimizin tanıtımı, Şirketimizin kendisini geliştirmesi ve size daha iyi hizmet sunabilmesine fikren katılımınız amaçları ile edinilir. İfade edilen amaçlarla toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, işlenebilir ve aktarılabilir.

3. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak şirketimizden;

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptirler.

Müşteri, kişisel verilerinin ve/veya rezervasyon detaylarının konaklama sonrası silinmesini ve bilgilendirmeler için verdiği onayı iptal etmek isterse, bu durumu 0 242 312 26 48 Karmi Turizm Misafir İlişkileri departmanına veya info@gezdigeziyor.com adresine bildirecek ve Karmi Turizm konuyla ilgili taleplerini yerine getirecektir.